Dicționar Legislativ Explicativ

Dicționarul legislativ explicativ cuprinde definiții terminologice utilizate în actele normative, componente a bazei de date juridice a Republicii Moldova.

Prezenta versiune conține numai noțiunile și definițiile, fără posibilitatea de a consulta actul juridic.

Versiunea desktop, care se instalează împreună cu baza de date juridice, reprezintă un dicționar legislativ explicativ român-rus bidirecțional, care permite consultarea actelor juridice unde sunt definite aceste noțiuni.

Noțiunile sunt definite, de regulă, în sensul actului normativ, deci se recomandă consultarea tuturor definițiilor atribuite unei noțiuni distincte de către actele normative.

La momentul actual în dicționar există circa 6.000 definiții.