Sistemul Informatic "Legislația Republicii Moldova"

Sistemul Informatic "Legislația Republicii Moldova" (Jurist/MoldLex) include baza de date juridice a Republicii Moldova, programul pentru actualizarea ei și programul de consultare.

Baza de date conține acte juridice adoptate și publicate în revista “Monitorul Oficial al Republicii Moldova” și alte publicații oficiale, începând cu anul 1989, în limbile română și rusă. În același timp, baza de date conține legi și acte normative modificate (la zi) conform actelor despre modificări. Modificările sunt operate conform prevederilor Legii nr.317 din 18 iulie 2003 la data intrării acestora în vigoare.

Baza de date include următoarele compartimente informaționale:

 • Legile Republicii Moldova
 • Hotărârile Parlamentului Republicii Moldova
 • Decretele Președintelui Republicii Moldova
 • Hotărârile, dispozițiile și ordonanțele Guvernului
 • Hotărârile Curții Constituționale
 • Hotărârile Curții de Conturi
 • Hotărârile Băncii Naționale
 • Acte ministeriale
 • Acte ale autorităților administrative centrale
 • Acte internaționale
 • Alte acte

Actele sunt sistematizate și clasificate conform Clasificatorului General al Legislației adoptat prin legea 1235 din 25.09.1997.

Fiecare act conține:

 • denumirea organului emitent
 • denumirea actului
 • numărul și data adoptării actului
 • denumirea, data și numărul publicației
 • textul actului la zi (cu toate modificările operate)
 • textul actului în original
 • lista codurilor conform clasificatorului
 • lista actelor cu modificări, ce i se aduc
 • lista actelor modificate de el
 • lista actelor care se referă la el
 • lista actelor la care se referă
 • fișa actului (data adoptării, data promulgării, data intrării în vigoare, data abrogării, unde și când a fost publicat/republicat etc.).

Interfața programului de consultare este elaborată in limba română și rusă. Ea permite în mod comod și rapid căutarea, selectarea, vizionarea, imprimarea, salvarea sau exportarea actelor în Microsoft Word sau OpenOffice/LibreOffice Write.

Căutarea actelor poate fi efectuată:

 • în unu sau câteva compartimente
 • după clasificator (selectând tema)
 • după tipul actului
 • după număr sau număr și data adoptării
 • după dată sau perioadă
 • după numărul și data publicației
 • după cuvinte sau o expresie cu sens formată din cuvinte (căutarea se efectuează în denumire sau în textul actului).

La momentul actual baza de date conține circa 54 000 acte (în fiecare din cele două limbi) și ocupă un volum de circa 2 GB.

Blocurile cu informații pentru actualizarea bazei de date juridice sunt create și plasate în Internet după apariția revistei "Monitorul Oficial". Actualizarea bazei de date la utilizatori se efectuează cu ajutorul unui program specializat prin Internet.

Sistemul poate fi instalat pe un calculator separat sau pe serverul rețelei locale pentru utilizare in comun.

Sistemul funcționează pe platformele Windows 2000, 2003, NT, XP, Vista, 7, 8, 10 sau sisteme de operare bazate pe x86 Unix (Linux, FreeBSD, Mac OS X, Solaris) prin intermediul Wine.

Configurația minimală a calculatorului - PC 500MHz, 128MB RAM.

În prezent Sistemul se utilizează la Parlamentul, Guvernul și Președinția Republicii Moldova, Curtea Suprema de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituțională, Curțile de Apel, Curtea de Conturi, judecătorii, toate ministerele, Procuratura Generală și procuraturile teritoriale și specializate, Centrul Național Anticorupție, Banca Națională, băncile comerciale, agenții, agenți economici etc.

Informații de contact: 022 544967, 022 544966, 022 542509


Tarife pentru servicii de instalare și deservire a Sistemului

I. Pentru instituții de stat bugetare

II. Pentru instituții de stat nebugetare

III. Pentru alte instituții