Registrul actelor juridice

Registrul actelor juridice al Republicii Moldova reprezintă un extras din baza de date juridice și include denumirea organului emitent, denumirea actului, numărul și data adoptării, denumirea publicației, numărul/articolul și data publicării. În fața denumiri este plasat un logotip care indică tipul și starea actului juridic. Formularul de căutare permite selectarea actelor după o serie de criterii. Acest formular include:

Domeniul de căutare se determină prin selectarea compartimentului solicitat din lista derulantă plasată la începutul formularului și a tipului plasată mai jos.

Pot fi selectate următoarele tipuri de acte:

Notă: Indicarea domeniului de căutare este obligatorie, pe cînd condițiile de căutare pot fi obționale.

 

După determinarea domeniului de căutare, pot fi indicate unele condiții  pe care le cunoașteți la moment.

În câmpul "Număr" se indică numărul actului, de exemplu "1107" (pentru legi legislatura nu se indică). Daca alte condiții nu vor fi indicate, atunci vor fi selectate toate actele cu numărul indicat din compartimentul selectat, indiferent de data adoptării lor și sursa publicării.

 

Câmpul "Data" este format din trei casete, ziua - luna - anul. În primul câmp se indică data adoptării actului, de exemplu "12 05 1995". Daca se dorește indicarea unui interval, atunci în primul câmp se indică data mai mică, iar în câmpul a doilea - data mai mare. De regulă, numerele actelor nu se repetă în același an, de aceea, dacă s-a indicat numărul actului, atunci în câmpul "Data" este suficient de a indica numai anul. În mod analogic, daca nu se cunoaște data exactă a adoptării actului, se indică numai anul.

Dacă se dorește obținerea listei actelor pentru un an, atunci este suficient să se indice acest an în primul câmp al datei, de exemplu "1995". Pentru un interval de ani, în primul câmp al datei se indică anul mai mic, iar în al doilea câmp anul mai mare, de exemplu "1993 - 1996". În mod analogic, se poate indica numai luna și anul, pentru a obține lista actelor adoptate în careva lună, de exemplu " 09 1994".

 

Caseta "Publicația" include trei câmpuri.

Primul câmp conține lista denumirilor publicațiilor. Implicit este evidențiată denumirea "Toate publicațiile", adică căutarea se va face în toate publicațiile. Cu ajutorul meniului derulant utilizatorul poate alege denumirea publicației solicitate.

În câmpul al doilea (situat mai jos stînga) se indică numărul publicației. Dacă publicația include câteva numere, de exemplu "Monitorul Oficial nr.196-199 din 12.09.2003",  atunci se poate indică "196" sau "196-199" sau "199".

De regulă numărul publicațiilor se repetă în fiecare an, de aceea trebuie indicat și anul publicării în câmpul al treilea  plasat mai la dreapta.

Exemplu: Se dorește obținerea decretelor publicate în "Monitorul Oficial nr. 200-203 din 19.09.2003". În acest caz selectăm compartimentul "Decretele Președintelui Republicii Moldova", apoi  în primul câmp al casetei "Publicația", din meniul derulant,  alegem  "Monitorul Oficial"  în câmpul al doilea întroducem  "200"  iar în câmpul al treilea  "2003".

Notă: Daca Monitorul Oficial conține numere multiple, de exemplu "47-49", și se va indica "48" atunci rezultatul va fi nul. În acest caz se poate indica doar "47" sau "47-49".

 

În câmpul "Denumire" se culege textul care va fi căutat. La culegerea textului mărimea literelor nu importă (majuscule sau minuscule).

Ca text poate servi: un cuvânt sau rădăcina cuvântului, o propoziție (o frază) sau o parte dintr-o propoziție (din frază), câteva cuvinte sau părți din cuvinte separate prin spații. Actul va fi selectat dacă toate cuvintele indicate au fost găsite în denumirea lui, indiferent de ordine și locul aflări lor.

Este preferabilă utilizarea reducerii cuvântelor până la varianta care ar exclude forme derivate, de exemplu: aplic va fi forma redusă pentru aplicare, aplicarea, aplicării, aplicărilor, aplicând, aplicație etc.

Exemple: "norm procedur" pentru fraza "normele de procedură" sau "drept autor conex" pentru fraza "privind dreptul de autor și cele conexe" etc.

După indicarea domeniului și a condițiilor de căutare, executați un click pe butonul <Selectare>.