Sistemul Informatic "Practica judiciară"

Sistemul Informatic "Practica Judiciară" (Jurist/MoldLex) include baza de date a practicii judiciare, programul pentru actualizarea ei și programul de consultare.

Baza de date conține documente privind jurisprudența, în limbile română și rusă.

Ca surse de informații servesc documente din arhiva Curții Supreme de Justiție, Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, Revista Națională de Drept, revista Dreptul și alte publicații oficiale.

Documentele sunt repartizate în următoarele compartimente informaționale:

 • Hotărâri explicative ale Plenului Curții Supreme de Justiție
 • Hotărâri explicative ale Plenului Judecătoriilor Supreme ale altor state
 • Practica Curții Europene pentru Drepturile Omului
 • Practica cu privire la cauzele penale și contravențiile administrative a Curții Supreme de Justiție
 • Practica cu privire la cauzele civile a Curții Supreme de Justiție
 • Practica cu privire la cauzele penale și contravențiile administrative a altor state
 • Practica cu privire la cauzele civile a altor state
 • Teoria cu privire la problemele generale de drept, putere judecătorească și justiție
 • Teoria cu privire la cauzele penale și contravențiile administrative
 • Teoria cu privire la cauzele civile.

Documentele sunt sistematizate și clasificate conform Clasificatorului Practicii Judiciare adoptat prin Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.13a din 24.04.2000.

Fiecare document conține o fișă informațională care include organul emitent sau autorul documentului, data adoptării lui, sursa și data publicării, modificările, coduri conform clasificatorului și alte informații utile.

Interfața sistemului este elaborată în limba română și rusă. Ea permite în mod comod și rapid căutarea, selectarea, vizionarea, imprimarea, salvarea sau exportarea documentelor în Microsoft Word sau OpenOffice/LibreOffice Write.

Căutarea documentelor poate fi efectuată:

 • în unu sau câteva compartimente;
 • după clasificator (selectând tema);
 • după tipul actului;
 • după număr sau număr și data adoptării;
 • după dată sau perioadă;
 • după numărul și data publicației;
 • după cuvinte sau o expresie cu sens formată din cuvinte (căutarea se efectuează în denumire sau în textul actului).

La momentul actual baza de date conține peste 18.000 documente (în fiecare din cele două limbi) și ocupă un volum de circa 400 MB.

Blocurile cu informații pentru actualizarea bazei de date sunt plasate în Internet în fiecare săptămână. Actualizarea bazei de date la utilizatori se efectuează cu ajutorul unui program specializat prin Internet.

Sistemul poate fi instalat pe un calculator separat sau pe serverul rețelei locale pentru utilizare in comun.

Sistemul funcționează pe platformele Windows 2000, 2003, NT, XP, Vista, 7, 8, 10 sau sisteme de operare bazate pe x86 Unix (Linux, FreeBSD, Mac OS X, Solaris) prin intermediul Wine.

Configurația minimală a calculatorului - PC 500MHz, 128MB RAM.

În prezent Sistemul se utilizează la Parlamentul, Guvernul și Președinția Republicii Moldova, Curtea Suprema de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituțională, Curțile de Apel, Curtea de Conturi, judecătorii, toate ministerele, Procuratura Generală și procuraturile teritoriale și specializate, Centrul Național Anticorupție, Banca Națională, băncile comerciale, agenții, agenți economici etc.

Informații de contact: 022 544967, 022 544966, 022 542509


Tarife pentru servicii de instalare și deservire a Sistemului

I. Pentru instituții de stat bugetare

II. Pentru instituții de stat nebugetare

III. Pentru alte instituții